18 กันยายน 2558

9 สัญญาณควรระวัง โรคเบาหวาน

UMMTV Comments

9 สัญญาณควรระวัง โรคเบาหวาน

9 สัญญาณควรระวัง โรคเบาหวาน


• ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน

• กระหายน้ำที่เกินปกติ

• อ่อนเพลีย น้ำหนักลด

• หิวบ่อย กินเก่งขึ้น

• ผิวหนังแห้ง มีอาการคัน

• ติดเชื้อราง่าย

• สายตาพร่ามั่ว

• แผลหายช้ากว่าปกติ

• ชาปลายมือปลายเท้า

Copyright © 2015 UMMTV. All Rights Reserved